Spel Moonwalker-spelet!

Hjelp Maria gjennom skogen i det spanande spelet «Maria og legenden om professor Igor Kvamm». Eit spel om den vesle landsbyen Vladaki og den løyndomme skogen Oriowald – historia om korleis Maria møtte Victor, forhistoria til årets musikal … >> GÅ TIL SPELET! Spelet er laga av Oskar Aleksander Garshol, Kenneth Andre Innselset og Tor-Erik …

Musikalen er over, websida lever vidare

Torsdag 18. februar vart årets musikal avslutta med brask og bram. No tek alle på musikklinja, medielinja og Service og samferdsel ein velfortent vinterferie etter nesten to månader med knallhardt arbeid. Men i løpet av fyrste veka i mars vil vi leggje ut mykje spanande stoff på desse websidene: fleire biletgalleri, fleire radioinnslag, og ikkje …

Følg skuleframsyninga torsdag LIVE

Hannah og Ingrid Beate bloggar live frå kulturhuset igjen. Dei vil sitje i salen under skuleframsyninga og formidle stemning, inntrykk og uttrykk frå salen. Som deltakar kan du følgje med på bloggen, og ikkje minst delta ved å sende inn spørsmåla dine undervegs. Sendinga startar kl. 1100 torsdag 18. februar. Ser du ikkje live-bloggen? Då …

Kjøp musikal-DVD frå 2008

Musikalen i 2008 heitte «The World of Oz» og er inspirert av filmen «The Wiz», som igjen byggjer på den amerikanske klassikaren frå 1939, «The Wizard of Oz/ Trollmannen frå Oz». DVD-en inneheld ein 3-kamerproduksjon av framsyninga, samt mykje spanande ekstramateriale. DVD-en vert selt ved kaféen i pausen under framsyningskveldane, og kostar kr. 100,-. Sjå …

Følg timane før generalprøva LIVE!

Tysdag 16. februar kl. 1100 kan de følgje dei spanande timane og minutta før sceneteppet går opp på generalprøva. Våre journalistar, Hannah og Ingrid, vil sitje klar med kvar sin laptop og blogge direkte frå kulturhuset i Ørsta. Som publikum kan du følgje med på bloggen, og ikkje minst delta ved å sende inn spørsmåla …