17. februar, 2010

Hannah og Ingrid Beate bloggar live frå kulturhuset igjen. Dei vil sitje i salen under skuleframsyninga og formidle stemning, inntrykk og uttrykk frå salen. Som deltakar kan du følgje med på bloggen, og ikkje minst delta ved å sende inn spørsmåla dine undervegs. Sendinga startar kl. 1100 torsdag 18. februar.

Ser du ikkje live-bloggen? Då kan du opne den i eige vindauge her.

Del på Facebook
web count