Feiring for Friheitspartiet

Musikalkoret er med på feiringa for Frihetspartiet i «Cry Wolf». Foto: Pia Rogne Notøy