Frå Slippery Rock til «Cry Wolf»

Benjamin (t.v.) og Alex med koret i bakgrunnen. Ben står som nummer tre frå høgre i bakarste rad. Foto: Elisabeth Steinnes

– Før likte eg ikkje så godt å synge men no skjønnar eg ikkje kvifor eg ikkje likte det, seier Ben Shumway. Den amerikanske utvekslingseleven var med på sin fyrste musikal med «Cry Wolf».

Tekst og foto: Tomas Sævik

Amerikanske Ben Shumway var med i sin fyrste musikal med «Cry Wolf». Foto: Tomas Sævik

Ben Shumway er utvekslingsstudent her i Volda og har delteke i årets musikal. Ben kjem frå Slippery Rock i Pennsylvania USA, ein liten landsby nær Pittsburgh. Ben var med i koret i musikalen i år.

Når Ben først kom til Volda gjekk han studiespesialiserande men bytta deretter til musikk, dans og drama fordi han kunne ikkje sjå for seg at han fekk bruk for det han lærte på studiespesialiserande.

– Eg er meir interessert i skodespel og musikk, seier han. Før Ben kom til Volda gjekk han på Slippery Rock High school.

– Likte ikkje så godt å synge

Når Ben er heime i USA liker han å drive med sport som Fotball, terrengløp og symjing. Han spelar og instrument som gitar, piano og trompet. Ben har sett nokre musikalar før han blei med på Volda Vidaregåande si framsyning, han har og vært med og spele i band på nokre musikalar heime i Pennsylvania før denne, så dette er ikkje hans første deltaking i ein musikal.

– Eg syntest det er utruleg kjekt å være med i koret. Før likte eg ikkje så godt å synge men no skjønnar eg ikkje kvifor eg ikkje likte det!

Ben syntest det er gøy å være med i musikalen for han er med på å leggje til småting til framsyninga, han syntest det er gøy å være ein del av forteljinga. Ben har likt skodespel heile livet men har ikkje likt å synge før no nyleg.

I musikalen «Cry Wolf» er han med i koret, men han skulle ønske han kunne hatt audition for ei rolle som ein av karakterane i musikalen, der han var for sein til å søke.

– Det er karakteren Benjamin som passar best for namnet mitt, seier han om det å vere med som skodespelar, men han er glad han i det heile tatt får være ein del av musikalen.

– Ei veldig god erfaring

– Det beste med heile opplevinga er å få vere med på dei små tinga som gjer musikalen heil. Å sjå og lære om korleis slike produksjonar er laga og sjå kor mykje arbeid som ligg bak detaljane som til dømes dei digitale kulissene.

Ben seier at han har likt kvart sekund av musikalprosjektet, og at det han liker minst med musikalen er at han ikkje kan vere med fleire gongar.

– Det har vore litt vanskeleg å snakke med folk utanfor klassa men i klassa går det fint.

Ben seier han har hatt det litt vanskeleg å få kontakt med folk som ikkje går i klassa hans fordi han ikkje snakkar norsk, men han har framleis fått mange nye venar i klassa si.

– Musikalen har vore ei veldig god erfaring og utvekslinga mi handlar om at eg får nye erfaringar og lærer mykje, seier han. No står han att med synging som er betre trena, og han har og fått ei større interesse for å synge.

  • Sjå stemningsrapportane frå årets musikalveke: #1 // #2 // #3 // #4 // #5 

Blodig alvorleg kokekurs

Sander Elias laga blodet som vart brukt på scena under musikalen «Cry Wolf». Foto: Elisabeth Steinnes

Korleis vart blodet du såg i musikalen «Cry Wolf» laga? Det finn du ut om du ser videoen i innlegget her.

Tekst og video: Kristoffer L. Lilleøy og Oda Warholm

Daniel og Sander viser korleis blodet skal leverast på scena. Foto: Elisabeth Steinnes

Som den tjueandre musikalen i rekkja har ”Cry Wolf” ei av dei meir dystre og alvorlege handlingane vi har opplevd. Vi fekk musikkelev Sander Elias Andersen til å demonstrere korleis blodet blir laga og brukt i musikalen 2018.

Ei enkel blanding av lys sirup, vatn, kakaopulver og melis skal til for å lage det autentiske blodet som blir brukt i ei av dei mest dramatiske scenene i årets musikal. I videoen viser Sander Elias måten dei gjer det på når dei skal lage blodet.

I siste del av videoen får vi også sjå korleis dei får hovudpersonen til å blø ”live” på scena under framsyningane.

 

 

 

Musikalskodespelar utan stemme

Sander Bjørkedal spelar rolla som David i «Cry Wolf». Tre veker før premieren mista han stemma. Foto: Jens M. Myklebust

Ein av dei vi møter i musikalen “Cry Wolf” er David, spelt av Sander Bjørkedal. David er blant hovudrollane, og dei vi ser aller mest av.

Tekst: Alvin Hammer og Jens M. Myklebust

Nokre veker før premieren på musikalen vart Sander desverre sjuk, og har møtt på utfordringar. Sander har dei siste vekene vore stemmelaus, og fikk dermed ei stor utfordring under musikalen. Likevel føler han at det har går greit.

– Det har eigentleg gått helt greit. Sjølvsagt er det litt kjipt å ikkje få synge, men det har gått fint, seier Sander.

Sander sine songar har altså blitt tatt over av musikklærer Gunnar Sigve Aurdal. Medan Sander spelar rolla på scena, sit Gunnar i orkestergrava og syng. Han er også kapellmeister for orkesteret i musikalen.

– Eg vart veldig glad når eg fekk rolla som David, så sjølvsagt er det litt kjipt. Det har gått heilt fint, og framsyningane går eigentleg betre og betre, seier Sander. 

 

  • Sjå stemningsrapportane frå årets musikalveke: #1 // #2 // #3 // #4 // #5

 

Fredag 16. februar var NRK Møre og Romsdal på besøk, då siste framsyninga av Cry Wolf vart framført. Du kan sjå innslaget deira om Sander og Gunnar her.

– Det krever mykje fokus

David og Celice under musikalen. Her ser vi Jiří sitt arbeid med lys. Foto: Elisabeth Steinnes

Gjennom ein musikal er det svært mykje som skal være på plass, til dømes skal både lys og lyd vere riktig og kome på rett tidspunkt. Der ligg det mykje arbeid bak.

Tekst: Brian Dale

Sverre Walderhaug er lydteknikar, og har ansvaret for lyd under musikalen i år. På bordet sitt har Sverre omlag 100 liner med lydkjelder.

Lydmann Sverre Walderhaug. Foto: Åge Andre Breivik

– Det er veldig viktig med erfaring når ein jobbar med lyd, og eg har arbeidd som lydteknikar i om lag 15 år, så det hjelper veldig på. Det er mykje å ha kontroll over, og du må lukkast i å arbeide med alle rundt deg, og jobbe i ein heilskap, svarer han.

– Du må kjenne atmosfæren

Det er mykje som skal på plass til ei framsyning, og det er Sverre veldig klar for.

– Det har gått veldig bra, vi har god kontroll og det går veldig fint. Så no blir det spanande å kome i gang med dei aller siste framsyningane, sa han, midt i musikalveka.  

Ein annan med stort teknisk ansvar er Jiří Nagy. Jiří er tilsett ved kulturhuset og arbeider som driftsoperatør. I tillegg arbeider han som dramalærer på Høgskulen i Volda, og er utdanna operaregissør. Jiří har ansvaret for lyset under musikalen. Også her ligg det mykje arbeid bak, og mykje skal stemme. Det krev mykje fokus.

– Det viktigaste når ein arbeider med lys er at du må ha fullt fokus, du må kjenne til atmosfæren i scena, og prøve å skape stemning med lyset, seier Jiří.

Lysmann Jiří Nagy. Foto: Brian Dale

To månader med lysprogrammering

Det er utruleg mykje lys som skal opp til musikalen, og som skal kobpast til riktig før framsyningane.

– I alt er det om lag 40 lyskjelder som skal opp på musikalen. Eg har arbeidd med musikalen her sidan laurdag, då var det opprigging og å gjere seg klar. Men, i alt har eg arbeidd med programmering i to månedar no, legg han til.

Fredag 16. februar gjekk siste framsyning av musikalen av stabelen, tusen takk til alle dykk som har fulgt oss. Vi vil framleis legge ut saker her, så følg med vidare. For meir oppdateringer om kva me driv med, følg oss gjerne Facebook og Instagram.

Kontroll på kulissene

Daniel Pedersen Aanonsen og Lars André Kalvatsvik Olsen har ansvar for kulissene i musikalen «Cry Wolf». Foto: Camilla Opshaug Lund

I festsalen sit ein gjeng fra 2MK og arbeider med digitale kulisser til framsyninga av musikalen Cry Wolf. Det nærmar seg premiere.

Tekst og foto: Camilla Opshaug Lund og Carina Holen

Håvard Krøvel-Velle er læraren som har ansvar for dei digitale kulissene. Foto: Carina Holen

Daniel Pedersen Aanonsen og Lars André Kalvatsvik Olsen er årets ansvarlege for avviklinga av dei digitale kulissene.

Dei jobbar med å legge inn bilete, lyd og video som er sette opp i ei planlagt rekkefølge. Dette blir mata inn i programmet “MadMapper”. Etter mykje redigeringsarbeid og finpussing er det til slutt dei sjølve som styrer heile sulamitten gjennom ein manuell miksar.

– På musikalen nyttar me ein teknikk som vert kalla «projection mapping». Til det nyttar me eit program som gjer at ein kan projisere på spesifikke flater, ein er ikkje avgrensa til eit klassisk flatt og firkanta lerret, seier lærar Håvard Krøvel-Velle.

Han fortel vidare at om ein vil projisere på ein rund konstruksjon, så kan ein opprette eit «virtuelt lerret» som treff akkurat denne forma.

– Dette gjer at bilete, film, animasjon og visuelle effekter kan brukast på veldig fleksibelt vis, seier Håvard.

Daniel Pedersen Aanonsen er ein av dei to elevane som har ansvar for kulissene i musikalen «Cry Wolf». Foto: Camilla Opshaug Lund

Digitale kullisser

Det er ikkje så mange fysiske kulisser når Volda vidaregåande skule set i gong. I staden er det projiseringane på bakveggen som gjer at me flyttar oss frå stad til stad gjennom historia.

– Når vi fekk oppdraget hadde vi fleire tankar, fortel Daniel Pedersen Aanonsen.

– Nokre idear vi kom med var litt tåpelige, og nokre var eigentleg veldig gode. Regissør Vibeke Bech har siste ordet, men det var for det meste vi, elevane, og læraren vår, Håvard, som fant ut korleis det skulle sjå ut, seier Daniel.

– Utfordrande

I tillegg til kulissene jobba Lars i tida før premieren med lydeffekter til musikalen.

Prosjektoren er avgjerande for kulissene i Volda vgs-musikalen. Foto: Carina Holen

– Eg føler eg kanskje har tatt på meg litt for mykje ansvar, seier han lattermildt og viser fram kva han har kome fram til.

Han fortel det er utfordrande å finne ut heilt spesifikt kva ein skal ha på scena, ettersom det er mange ting ein må hugse på.

Begge fortel at det har vore veldig gøy og ikkje minst lærerikt. Ein må takle stress godt, multitaske som ein helt, og alltid jobbe med finpussing.

– Vi ventar ein stappfull sal, seier Daniel.

 

  • Sjå stemningsrapportane frå årets musikalveke: #1 // #2 // #3 // #4 // #5 

 

«Cry Wolf»: Dette møtte publikum når musikalen starta. Foto: Camilla Opshaug Lund

Glimt frå ei musikalscene

David Winter (Sander Bjørkedal syng «Cry Wolf». Foto: Pia Rogne Notøy

Vil du sjå tilbake på musikalen «Cry Wolf»? Her får du nokre glimt frå scena i Ørsta kulturhus. 

Foto: Pia Rogne Notøy

Musikalen «Cry Wolf» har hatt si siste framsyning, men minna lever vidare. Under kan du finne nokre glimt av 2018-versjonen av Volda vidaregåande sin musikal. Du kan også finne fleire biletgalleri ved å følgje lenkene under.

– Utruleg gøy å få prøve meg

Summer syng under «Crying In The Rain». Her skal Runa vere med på dansen under siste framsyninga av «Cry Wolf». Foto: Elisabeth Steinnes

Fredag var siste framsyninga av musikalen “Cry Wolf”, og to nye elevar kom inn i nye roller. 

Tekst: Brian Dale

Kjersti Aksnes gjekk ut av si rolle på fredag, og inn kom Runa Bergem og Siw Helen Torvik på kvar sine område. Runa og Siw Helen var å sjå under sangar som “Blue Sky” og “Crying In The Rain”.

Siw Helen Torvik som stand-in på «Blue Sky». Foto: Pia Rogne Notøy.

Det var spanande å sjå kordan dei nye personane ville gjennomføre si rolle. Men kva tenkte dei to som tok over om sine nye roller?

Siw Helen tok over for Kjersti under sangen “Blue Sky”, og det gleda ho.

– Det er sjølvsagt veldig kjipt at Kjersti ikkje kunne gjennomføre på fredagen, men eg håper eg var ein god erstatter. Eller så gler eg meg veldig, det blir veldig spanande og kjekt å få prøve seg i ei større rolle, seier Siw Helen.

Runa Bergem gler seg også stort til å få danse under “Crying In The Rain” på framsyninga.

 Eg synest det er utruleg gøy å få prøve meg. Eg fikk prøvd meg litt fram på premieren, men gler meg likevel veldig til fredag, sa ho etter at dei hadde fått øvd seg gjennom sine nye roller dagen etter premieren.

Det ligg mykje arbeid og øving bak ein musikal, så det blir spanande for Siw Helen og Runa fram mot fredag.

Runa Bergem skal danse under «Crying In The Rain». Foto: Pia Rogne Notøy.

– Eg kjenner eg har ganske grei kontroll, men sjølvsagt står det att enda litt arbeid, for at eg skal kjenne meg heilt trygg på det eg skal framføre, legg Siw Helen til.

Runa Bergem har også god kontroll fram mot fredagens framsyning.

 Eg har faktisk ikkje fått øvd så alt for mykje, men har god kontroll følar eg. Har fått prøvd meg litt under øvinger og det har funka fint, så eg trur dette blir veldig bra, avsluttar Runa.

Tusen takk til alle de som fylgte oss gjennom musikalen 2018. For meir oppdateringer om kva me driv med, følg oss gjerne Facebook og Instagram.

 

– Det var utruleg artig

Her står koret og syng på AMFI. Foto: Kristoffer L. Lilleøy

På Ørsta kulturhuset har generalprøva akkurat blitt køyrt, og det er få timar att til premieren på musikalen. For å gi folket ein smakebit reiste musikklina til kjøpesenteret for å spele sangar til forbipasserande.

Tekst: Brian Dale

Even Sævik var med å synge under opptredenen. Foto: Kristoffer L. Lilleøy

Endeleg var dagen der! Det er berre timar att til premiere på musikalen 2018, “Cry Wolf”. På AMFI-senteret i Ørsta stiller ein stor gjeng frå musikklina for å framføre smakebitar av musikalen.

  • Nedst i artikkelen kan du sjå nokre bilete frå denne opptredenen på AMFI.

Mellom dei som sang var Even Sævik. Han var med på å synge “Summer Moved On” under opptredenen på AMFI tre timar før premieren.

– Det var utruleg artig, faktisk. Det var veldig spesielt, og kjentest annleis enn å stå på scena på kulturhuset, men det var veldig kjekt å prøve noko anna, svarer Even.

Det var lovande stemning før premieren på musikalen i kveld. Folk på AMFI sang med og det var god stemning. Even håpar stemninga blir lik under premieren.

 – Håper det blir like god stemning i kveld, det verka som folk likte det godt no vertfall, så eg gledar meg veldig til i kveld, sa han før returen til kulturhuset.

Nervane er likevel tilstades, også hjå Even.

– Sjølvsagt er det litt nervar før kvelden. Eg har god kontroll eigentleg, men skulle sjølvsagt gjerne hatt enda litt meir finpussing, legg han til.

Følg gjerne musikalen vidare på Facebook og Instagram.

Innspeling i lydstudio

Her blir det gjort klart til innspeling i lydstudioet på Volda VGS. Foto: Kristoffer L. Lilleøy

 

Vel ei veke før musikalpremieren finn me Kjartan Van Dijk Festøy i lydstudioet til Volda vidaregåande med celloen sin. Der var han for å spele inn musikk som skulle brukast i musikalen ”Cry Wolf».

Tekst og foto: Kristoffer L. Lilleøy

5. januar, vel ei veke før musikalpremieren sat han klar med celloen. Der skulle det spelast inn musikk som ikkje kan gjerast live saman med resten av orkesteret.

Kjartan Van Dijk Festøy i lydstudio på Volda vidaregåande skule. Foto: Kristoffer L. Lilleøy

Årets musikal ”Cry Wolf” var den tredje og siste skulemusikalen Kjartan var med på. I dei tidlegare musikalane har han sunge i kor og dansa, men i fjorårets musikal fekk han også spele eit solonummer med celloen sin. I år derimot har han fått ei litt anna oppgåve.

 – I år skal eg som før stå i kor og synge, men også blant anna spele ein nedstemt akustisk versjon av ein song ”live”. Eg har også vore i lydstudioet for å spele inn til nokre songar på forhånd.

Det Kjartan spelte inn skal seinare bli lagt til i bakgrunnen av nokre av songane i musikalen. Grunnen til forhåndsinnspelinga er at det vil bli vanskeleg å spele samstemt med orkesteret ”live” under forestillingane.

Bak scena sit orkesteret. Med mellom anna tverrfløyte, trommer, gitar og bass forsyner dei musikalpublikum med live framført musikk. I tillegg må altså noko av det vere spelt inn på førehand.

Kjartan var verkelig ein optimist før årets musikal starta.

– Eg har trua på at resultatet kjem til å bli knallbra. Alle verkar godt budd, og alt berre ser bra ut, avsluttar han.

 

Slik er det backstage

VOLDA VOLDA VOLDA! Foto: Elisabeth Steinnes

Før ei framsyning er det mykje sminking og nervar. Her får du eit innblikk i korleis det er å være backstage med musikklinja.

Tekst og foto: Elisabeth Steinnes

  • Sjå stemningsrapportane frå årets musikalveke: #1 // #2 // #3 // #4 // #5