Corny stemning?!?

Posta

under

Siste stemningsrapport frå Ørsta kulturhus. Pop!

Laga av: Caleb Harman og Sarah Constanse Brotnow Mollan

Framsyningar

Prisar

Pris vaksne (frå 16 år): kr. 360,- *
Pris born (til og med 15 år): kr. 200,- *

* Påslag knytt til billett- og seteavgifter på kulturhusa kjem i tillegg. For Ørsta Kulturhus er dette eit påslag på 25 kroner, for Sjøborg kulturhus er dette eit påslag på 20 kroner.

Følg oss på sosiale medium!