VOLDA VOLDA VOLDA! Foto: Elisabeth Steinnes

Før ei framsyning er det mykje sminking og nervar. Her får du eit innblikk i korleis det er å være backstage med musikklinja.

Tekst og foto: Elisabeth Steinnes

  • Sjå stemningsrapportane frå årets musikalveke: #1 // #2 // #3 // #4 // #5