Kulissekollasj

Føremålet med dei digitale kulissene er å definere tid og stad, bidra med å fortelje historia, og auke showfaktoren. Her kan du sjå bilete og video av alle de digitale kulissene for årets musikal, og prosessen bak.