Foto, Nyhende

Flott innramming

Ved sida av dei sentrale hovudrollene og hjelparane, var der også andre viktige brikker i musikalen. Koret var sentralt gjennom heile framsyninga, og var berande element i fleire av songane. I tillegg til dette, var dansarar, aktivistar og andre solistar viktige for å gje publikum ei heilskapleg oppleving.

Foto: Mona Våge, Andreas Myhre Holen og Åge Andre Breivik

FRAMSIDEBILETE: Kor, dansarar og andre solistar var med på å gje publikum ei heilskapleg oppleving. Foto: Åge Andre Breivik.