Koret spelar med

Musikalkoret var med i handlinga i musikalen 2018. Foto: Pia Rogne Notøy