Runar, Andrine og musikalkoret

Koret bak, Runar Finnøy og Andrine Berge lenger fram. Foto: Kristoffer L. Lilleøy