Helene Runde Strand backstage

Helene Runde Strand, som spelar Elisabeth Meyer rett før ei framsyning. Foto: Elisabeth Steinnes