Foto

Den som ventar på noko godt…

Tekst og foto: Mona Våge

FRAMSIDEBILETE: Nokre av jentene i 3MU gler seg til showstart. Foto: Mona Våge

…ventar ikkje forgjeves, seier det norske ordtaket. Bak sceneteppet til musikalen Askeladden.dotcom blir det mykje venting. Men som klisjeen seier; det er aldri så gale at det ikkje er godt for noko!