– Elevane finn mange av kostyma sjølve

Det er fredag, og pause i fellesøvinga i festsalen. I eit litt bortgøymd hjørne av salen sit Kirsten Ragnhild Grimstad og syr på eit av musikalen sine mange kostyme. Tekst: Line Bendiksen Strand Det er ho som har hovudansvaret for kostyma i årets musikal. Sjølv om ho sit og syr, har ho tid til eit …