Det er andre fellesøvinga og gjennomgong av musikalen 2017. Det er ikkje alltid like enkelt å halde nervane under kontroll, sjølv om dette for mange ikkje er deira fyrste musikal. I denne videoen Følger vi Kjartan Van Dijk Festøy som skal spele cello under musikalen.

Teksta og Video: Thea Berge Baastad