Her kjem tredje og siste (?) raportasje frå Håkon Hånes, denne gongen med sjølvaste rektor, Trond Hjelseth, som eitt av dei utvalde intervjuobjekta.