I helga var musikkelevane samla på Volda VGS for si første gjennomkøyring av musikalen 2017. Her fekk dei ein betre kjensle av kva det er dei må øve meir på før musikalen brakar laust neste veke!

Tekst: Silje Birkhol

Frå tidleg på føremiddag til seint på ettermiddag gjekk dei gjennom scene for scene.

Medieelevane ved Volda VGS var også på plass for å dokumentere og forberede seg på den hektiske veka som står for dør.

Alt i frå dansarar, songarar, lærarar og kostymeansvarlege var samla i festsalen for å sørgje for at brikkane sakte men sikkert fell på plass.